Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006

Kazalo

108. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju kontrole izvoza blaga z dvojno rabo, stran 354.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in 15. člena Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04) ter sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju kontrole izvoza blaga z dvojno rabo
1. člen
V Uredbi o izvajanju kontrole izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 53/05) se drugi in tretji odstavek 2. člena spremenita tako, da se glasita:
»(2) Zahtevku je treba priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o končni uporabi blaga, v slovenskem ali angleškem jeziku, z natančnimi podatki o blagu in njegovem prejemniku. Če je izvirna izjava v angleškem jeziku, je treba priložiti prevod v slovenski jezik.
(3) V izjavi o končni uporabi blaga mora biti tudi dana zaveza prejemnika, da:
– bo blago uporabljeno izključno za namen, naveden v zahtevku,
– blago ne bo uporabljeno pri razvoju, proizvodnji, rokovanju, upravljanju, vzdrževanju, skladiščenju, odkrivanju, identifikaciji ali širjenju kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav ali pri razvoju, proizvodnji, vzdrževanju ali skladiščenju izstrelkov, sposobnih nositi takšno orožje,
– blago ne bo izvoženo v tretjo državo brez predhodnega soglasja ministrstva.«.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi.
»(4) Ministrstvo lahko v postopku izdaje dovoljenja zahteva dodatne dokumente, ki so potrebni za oceno ali bi izvoz blaga z dvojno rabo lahko povzročil negativne posledice določene v 7. členu Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04).«.
2. člen
Priloga 2 se črta.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-57/2005/5
Ljubljana, dne 5. januarja 2006
EVA 2005-2111-0130
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina