Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

1. Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb, stran 387.

O b v e s t i l o
o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) Ministrstvo za zunanje zadeve
s p o r o č a,
– da je dne 9. decembra 2004 začel veljati Sporazum o pomorskem trgovinskem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran, podpisan v Teheranu 11. maja 1999 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 11/00 (Uradni list Republike Slovenije, št. 44/00);
 
– da je dne 16. decembra 2004. začel veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o prevzemu oseb na državni meji, podpisan v Ljubljani 22. maja 1998 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 9/99 (Uradni list Republike Slovenije, št. 27/99);
 
– da je dne 16. decembra 2004 začel veljati Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Češke republike o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o prevzemu oseb na državni meji, podpisan v Pragi 9. septembra 2003 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 25/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 111/03);
 
– da je dne 19. novembra 2004 za Republiko Slovenijo začel veljati Sporazum med Republiko Avstrijo, Republiko Bolgarijo, Republiko Hrvaško, Češko republiko, Republiko Madžarsko, Republiko Poljsko, Romunijo, Slovaško republiko in Republiko Slovenijo o spodbujanju sodelovanja visokega šolstva v srednjeevropskem programu o meduniverzitetni izmenjavi (CEEPUS II), sklenjen v Zagrebu 9. marca 2003, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 26/04 (Uradni list Republike Slovenije, št. 108/04);
 
– da se od 1. novembra 1999 uporablja Sporazum med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (US NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti, podpisan v Ljubljani 29. aprila 1999 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe, št. 22/99 (Uradni list Republike Slovenije, št. 80/99);
 
– da je dne 1. januarja 2005 začela veljati Konvencija o kibernetski kriminaliteti, sprejeta v Budimpešti dne 23. novembra 2001, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 17/04 (Uradni list Republike Slovenije, št. 62/04);
 
– da je dne 13. avgusta 2004 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, podpisana v Ljubljani 5. marca 2003 in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 19/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 74/03);
 
– da je dne 20. februarja 2004 začel veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Združenimi narodi o soorganizaciji Konference Združenih narodov o vseh vidikih nezakonitega trgovanja z osebnim in lahkim orožjem v Jugovzhodni Evropi, sklenjen z izmenjavo pisem z dne 4. marca 2003 v New Yorku in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 22/03 (v: Uradni list Republike Slovenije, št. 102/03);
 
– da je dne 27. januarja 2004 začel veljati Dogovor med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na obrambnotehničnem področju, sklenjen v Bonu dne 23. 10. 1997 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne podgodbe, št. 26/03 (v: Uradni list Republike Slovenije, št. 113/03); in
 
– da so dne 3. decembra 2004 začeli veljati:
– Sporazum med. Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na vojaškem področju, podpisan v Ljubljani dne 17. 9. 1996 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 25/03 (v: Uradni list Republike Slovenije, št. 111/03),
– Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o pogojih vzajemnega zagotavljanja uradnih, informativnih in delovnih obiskov, sklenjen v Ljubljani dne 17. 9. 1996 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 26/03 (v: Uradni list Republike Slovenije, št. 113/03),
– Dogovor med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na področju vojaške geografije, sklenjen v Ljubljani dne 22. 4. 1999 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 6/04 (v: Uradni list Republike Slovenije, št. 23/04);
 
– da je dne 1. februarja 2005 za Republiko Slovenijo začela veljati Konvencija o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok, sestavljena v Haagu 19. oktobra 1996 in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 23/04 (Uradni list Republike Slovenije, št. 85/04);
 
– da je dne 12. januarja 2005 prenehal veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o gospodarskem sodelovanju, sklenjen v Bukarešti dne 22. aprila 1994, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 2/95 (Uradni list Republike Slovenije, št. 10/95);
 
– da je dne 21. januarja 2005 prenehal veljati Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove, sklenjen v Kišinevu dne 11. julija 2002, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 27/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 112/02);
 
– da je dne 27. januarja 2005 prenehal veljati Sporazum o ekonomskem, industrijskem in tehničnem sodelovanju med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Norveško, sklenjen v Oslu dne 21. avgust 1968, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 10/70, ki ga je Republika Slovenija nasledila dne 6. 3. 1997 z izmenjavo not (Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Norveško, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 1/97; Uradni list Republike Slovenije, št. 13/97).
Ljubljana, 3. februarja 2005
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost