Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2005, stran 11609.

Popravek
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2005, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 106-4652/05 z dne 25. 11. 2005, je v 2. členu pri kontu 410 – subvencije namesto »24.950.000« pravilno »24.800.000«, pri kontu 412 – transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam pa je namesto »153.286.000« pravilno »153.436.000«.
Št. 40302-1/2004
Trebnje, dne 30. novembra 2005
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.