Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

3. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2005, stran 11609.

Popravek
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2005, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 93-4064/05 z dne 21. 10. 2005, so bile ugotovljene napake, zato se besedilo v 1. členu popravi v naslednjem:
+---+---------------------------------------------------+-------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI               |573.668|
+---+---------------------------------------------------+-------+
|420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev         |573.668|
+---+---------------------------------------------------+-------+
|  |                          |    |
+---+---------------------------------------------------+-------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI              | 45.200|
+---+---------------------------------------------------+-------+
|430|Investicijski transferi              |    |
+---+---------------------------------------------------+-------+
|431|Inv. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU| 31.000|
+---+---------------------------------------------------+-------+
|432|Investicijski transferi PU             | 14.200|
+---+---------------------------------------------------+-------+
Št. 40302-13/2005
Metlika, dne 29. novembra 2005
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.