Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

2. Popravek Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi EU in za pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in modernizacijo železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU), stran 9144.

V Zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi EU in za pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72/05 z dne 29. 7. 2005, je bila ugotovljena tehnična napaka, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96) dajem
P O P R A V E K
Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi EU in za pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in modernizacijo železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU)
V naslovu zakona se besedi "investicijsko vzdrževanje" pravilno glasita "modernizacijo".
Na koncu besedila zakona sledi Priloga 1, ki je njegov sestavni del, in se glasi:
Št. 440-03/05-138/1
Ljubljana, dne 28. septembra 2005.
Generalni sekretar
Državnega zbora
Republike Slovenije
Lovro Lončar l. r.