Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

1. Popravni sklep, stran 9144.

Na podlagi prvega odstavka 69. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) izdajam
P O P R A V N I S K L E P
Odločba št. U-I-21/04 z dne 9. 6. 2005 se v 1. točki izreka ter v 1. in v 4. točki obrazložitve popravi tako, da se besedilo »565 551 CJP 541 Kompolje (h. št. 60 – h. št. 42) v dolžini 300 metrov« nadomesti z besedilom »565 552 CJP 551 Kompolje (h. št. 40 – h. št. 48a) v dolžini 94 metrov«.
O b r a z l o ž i t e v
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je prišlo v 1. točki izreka ter v 1. in v 4. točki obrazložitve navedene odločbe do očitne pomote pri označevanju sporne javne poti. Ustavno sodišče je pomotoma navajalo javno pot z oznako »565 551 CJP 541 Kompolje (h. št. 60 – h. št. 42) v dolžini 300 metrov«, pravilno pa bi bilo treba navajati »565 552 CJP 551 Kompolje (h. št. 40 – h. št. 48a) v dolžini 94 metrov«. Ker gre za očitno pomoto, predsednik Ustavnega sodišča izdaja ta sklep.
Št. U-I-21/04-10
Ljubljana, dne 26. septembra 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.