Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

6. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, dopolnjen v letu 2002, stran 5666.

P o p r a v e k
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, dopolnjen v letu 2002, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 89-4084/2004 z dne 12. 8. 2004, se v 2. členu v točki »7.3.2. Poselitev in organizacija dejavnosti v prostoru« črta besedilo:
– za šestim odstavkom se doda besedilo:
»Gradnja zunaj poselitvenih območij je dopustna pod pogoji, ki jih določa 6. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), in sicer, če:
– neposredno služi kmetijski oziroma gozdarski dejavnosti, upravljanju voda, športu in rekreaciji zunaj poselitvenih območij, pridobivanju mineralnih surovin, izkoriščanju drugih naravnih virov in če gre za gradnjo objektov, ki služijo varnosti državljanov in njihovega premoženja, obrambi ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– gre za prometne in energetske objekte gospodarske javne infrastrukture, objekte telekomunikacijskih omrežij in drugih zvez, kakor tudi, če gre za druge javne infrastrukturne in proizvodne objekte, ki zaradi tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso primerni v poselitvenih območjih;
– gre za rekonstrukcije, adaptacije in nadomestne gradnje zakonito zgrajenih objektov, pri čemer se lahko spreminja njihova namembnost ali zmogljivost, če spremembe ne ovirajo dejavnosti iz prejšnje alineje;
– gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter dopolnilne gradnje objektov, ki pomenijo zaokrožitev in sanacijo, posamičnih skupin objektov zunaj poselitvenih območij;
– gre za objekte, ki so namenjeni dopolnilni dejavnosti, ki se opravlja ob kmetijski dejavnosti ali je z njo v neposredni zvezi.«
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, u. d. i. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti