Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5187. Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, stran 13289.

Na podlagi petega odstavka 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03) ter 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05), 31. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04), 33. člena Pravil zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence in na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu Odbora sklada Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence Odbor Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence objavlja
Z N E S E K M I N I M A L N E P R E M I J E
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
I.
Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2005 (Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 139/04), se v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2006 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah, ki ga Statistični urad Republike Slovenije objavlja v Uradnem listu RS, za toliko odstotkov, za kolikor je povprečna plača za obdobje januar – oktober leta 2005 porasla v primerjavi s povprečno plačo za obdobje januar – oktober leta 2004 tako, da znaša 4.816 SIT.
II.
Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, določene v prejšnji točki tega sklepa, in dodatne premije, določene s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 67/05), po premijskih razredih znašajo:
+------------+------------+------------+------------------------+------------+
| Premijski | Premijski | Minimalna | Dodatna premija glede |  Skupna  |
|  razred  |  razred  | premija od |  na dopolnjena leta  | premija od |
|      |      | 1. januarja|   delovne dobe   |1. januarja |
|      |      |  2006  |            |  2006  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|      |      |   SIT  |  leta  |  SIT  |  SIT   |
|      |      |      |  delovne |      |      |
|      |      |      | dobe na dan|      |      |
|      |      |      | 1. 8. 2003 |      |      |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   1   |   1   |  4.816  |   0   |   0   |  4.816  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   2   |   2   |  4.816  |   1   |  146  |  4.962  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   3   |   3   |  4.816  |   2   |  293  |  5.109  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   4   |   4   |  4.816  |   3   |  439  |  5.255  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   5   |   5   |  4.816  |   4   |  585  |  5.401  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   6   |   6   |  4.816  |   5   |  732  |  5.548  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   7   |   7   |  4.816  |   6   |  878  |  5.694  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   8   |   8   |  4.816  |   7   |  1.024  |  5.840  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   9   |   9   |  4.816  |   8   |  1.171  |  5.987  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   10   |   10   |  4.816  |   9   |  1.317  |  6.133  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   11   |   11   |  4.816  |   10   |  1.463  |  6.279  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   12   |   12   |  4.816  |   11   |  1.609  |  6.425  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   13   |   13   |  4.816  |   12   |  1.756  |  6.572  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   14   |   14   |  4.816  |   13   |  1.902  |  6.718  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   15   |   15   |  4.816  |   14   |  2.048  |  6.864  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   16   |   16   |  4.816  |   15   |  2.195  |  7.011  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   17   |   17   |  4.816  |   16   |  2.341  |  7.157  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   18   |   18   |  4.816  |   17   |  2.487  |  7.303  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   19   |   19   |  4.816  |   18   |  2.634  |  7.450  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   20   |   20   |  4.816  |   19   |  2.780  |  7.596  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   21   |   21   |  4.816  |   20   |  2.945  |  7.761  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   22   |   22   |  4.816  |   21   |  3.110  |  7.926  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   23   |   23   |  4.816  |   22   |  3.275  |  8.091  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   24   |   24   |  4.816  |   23   |  3.460  |  8.276  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   25   |   25   |  4.816  |   24   |  3.646  |  8.462  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   26   |   26   |  4.816  |   25   |  3.831  |  8.647  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   27   |   27   |  4.816  |   26   |  4.037  |  8.853  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   28   |   28   |  4.816  |   27   |  4.243  |  9.059  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   29   |   29   |  4.816  |   28   |  4.449  |  9.265  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   30   |   30   |  4.816  |   29   |  4.686  |  9.502  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   31   |   31   |  4.816  |   30   |  4.923  |  9.739  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   32   |   32   |  4.816  |   31   |  5.160  |  9.976  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   33   |   33   |  4.816  |   32   |  5.428  |  10.244  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   34   |   34   |  4.816  |   33   |  5.696  |  10.512  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   35   |   35   |  4.816  |   34   |  5.964  |  10.780  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
|   36   |   36   |  4.816  | 35 in več |  6.263  |  11.079  |
+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+
III.
Znesek minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in usklajeni zneski skupne premije se začnejo uporabljati z obračunom in vplačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar leta 2006.
Ljubljana, dne 21. decembra 2005
Miran Kalčič l.r.
Predsednik
Odbora sklada