Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5178. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 13281.

Na podlagi 18. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
V Pravilniku o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 13/01, 97/03 in 108/04) se v 1. členu v tretji alineji prvega odstavka za besedilom »sprejete v skladu z zakonom« doda besedilo »in katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti«.
2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
V primeru izgube, uničenja ali odtujitve certifikata lahko izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij na pisno prošnjo imetnika certifikata iz evidence izda potrdilo o izdanem certifikatu s podatki v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo).«.
3. člen
V 4. členu se v drugem odstavku črta drugi stavek.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-84/2005
Ljubljana, dne 2. decembra 2005
EVA 2005-2611-0054
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve