Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5171. Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 13258.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), 10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04), drugega odstavka 9. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.) ter soglasja Javne agencije RS za energijo št. 21-2/2005/TS-20/01, z dne 16. 12. 2005, Geoplin plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina ter aktom Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, določa osnovna cena za prenos zemeljskega plina po prenosnem omrežju in omrežnina za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za prenos zemeljskega plina glede na odjemne skupine, cene za izvajanje meritev ter cene zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev.
2. člen
a) osnovna cena za prenos zemeljskega plina po prenosnem omrežju je: 1.059,61 SIT/((Sm3/dan)/leto),
b) cena za prenos zemeljskega plina glede na zakupljeno zmogljivost (po odjemnih skupinah) v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina znaša:
c) cena za izvajanje meritev (ZM): 100.000 SIT/leto (za f(1)=1 in f(2)=1),
d) cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (C(B)): 50,742 SIT/Sm3.
3. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2006.
Ljubljana, dne 29. novembra 2005
Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc l.r.