Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5157. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, stran 13199.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena, drugega odstavka 267. člena, drugega odstavka 285. člena, drugega odstavka 292. člena, drugega odstavka 300. člena, drugega odstavka 303. člena, 311. člena in drugega odstavka 316. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine
1. člen
V Pravilniku o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine (Uradni list RS, št. 130/04) se v Prilogi 12 v Navodilu za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu in popisnih listov, navodilo za vpisovanje podatkov v popisni list pretežnega lastniškega deleža za stolpec 12 spremeni, tako da se glasi:
»V stolpec 12 se vpiše izračunana pozitivna razlika med zneskom iz stolpca 11 minus znesek iz stolpca 5. Ugotovljena razlika se v primeru izpolnjevanja pogoja iz petega odstavka 90. člena ZDoh-1 zmanjša za 60%.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-08-1/2003/221
Ljubljana, dne 7. decembra 2005
EVA 2005-1611-0181
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance