Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5151. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d. d. v gospodarskih družbah in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti, stran 13183.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94-KZ), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter šeste alinee 36. člena in 112. člena Poslovnika državnega zbora in Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 109/05) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2005 sprejel
S K L E P
o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d. d. v gospodarskih družbah in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti
I.
Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, pet članov in pet namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.
V Preiskovalni komisiji imajo po enega člana in po enega namestnika člana:
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke,
Poslanska skupina Nove Slovenije,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije.
II.
V Preiskovalno komisijo se imenujejo:
za člane:          za namestnike članov:
Polonca DOBRAJC, PS SDS   Zvonko ČERNAČ, PS SDS
Ciril TESTEN, PS NSi     Drago KOREN, PS NSi
Kristijan JANC, PS SLS    Josip BAJC, PS SLS
Srečko PRIJATELJ, PS SNS   Boštjan ZAGORAC, PS SNS
Ivan JELEN, PS DeSUS     mag. Franc ŽNIDARŠIČ, PS
               DeSUS
 
izmed članov se imenujeta:
 
za predsednico:
Polonca DOBRAJC, PS SDS
 
za podpredsednika:
Ciril TESTEN, PS NSi
III.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/101
Ljubljana, dne 20. decembra 2005
EPA 596-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.