Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2005 z dne 22. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2005 z dne 22. 12. 2005

Kazalo

5138. Odlok o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2006 in 2007 (OdPDFSP0607), stran 13159.

Na podlagi prvega odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02, 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. decembra 2005 sprejel
O D L O K
o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2006 in 2007 (OdPDFSP0607)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi program prodaje finančnega in stvarnega premoženja države, namenjenega prodaji ali drugim oblikam razpolaganja v letih 2006 in 2007.
II. PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA
2. člen
Finančno premožnje, namenjeno za prodajo ali druge oblike razpolaganja v letih 2006 in 2007, je določeno v prilogah 1a, 1b in 2, ki so sestavni del tega odloka.
Priloga 1a Seznam kapitalskih naložb države za prodajo v letih 2006 in 2007, pri katerem gre kupnina v proračun brez navedbe odvisnih družb, zajema predloge prodaje tistega finančnega premoženja države, ki je v neposredni lasti države in gre zato kupnina v državni proračun. Knjigovodska vrednost tega premoženja, kot ga predlagajo ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za okolje in prostor in ministrstvo za finance, znaša 187.025.287.036,21 tolarjev.
Priloga 1b Seznam kapitalskih naložb države za prodajo v letih 2006 in 2007, pri katerem gre kupnina v proračun z navedbami odvisnih družb, zajema isto finančno premoženje države kot tabela 1a, vendar prikazuje tudi vse odvisne družbe in druge kapitalske naložbe družb v neposredni lasti države, ki so naprodaj.
Priloga 2 Seznam kapitalskih naložb države za prodajo v letih 2006 in 2007, pri katerem kupnina ne gre v državni proračun, zajema odvisne družbe podjetij v neposredni lasti države, ki niso naprodaj, od katerih gre kupnina družbi – materi in ne gre v državni proračun. Knjigovodska vrednost tega premoženja je 3.945.598.085,45 tolarjev.
III. PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA
3. člen
Prodaja stvarnega premoženja v lasti države se načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 3.908.848.715,00 tolarjev v letu 2006 in v okvirni ocenjeni vrednosti 407.336.000,00 tolarjev v letu 2007.
Posamezne vrste stvarnega premoženja, namenjenega za prodajo, in njihove okvirne vrednosti so izkazane v Prilogi 3 Program prodaje državnega stvarnega premoženja, ki je sestavni del tega odloka.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Posli prodaje ali drugih oblik razpolaganja s finančnim in stvarnim premoženjem države, ki so se začeli ali so bili načrtovani za leti 2004 in 2005, se lahko nadaljujejo v letih 2006 in 2007.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2006.
Št. 411-01/05-79/3
Ljubljana, dne 12. decembra 2005
EPA 462-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost