Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4880. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 11842.

Na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in 24/92 – odločba US) in 18. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 20. redni seji dne 29. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 133/03) se v prvem odstavku 11. člena doda alinea:
– za pridobitno kmetijsko dejavnost.
V drugem odstavku 11. člena odloka se v tabeli doda naslednja vrstica:
+-------------------+----------+-----------+------------+
|Namembnost     |I. območje|II. območje|III. območje|
+-------------------+----------+-----------+------------+
|za pridobitno   |  55  |   50  |   30   |
|kmetijsko dejavnost|     |      |      |
+-------------------+----------+-----------+------------+
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 423-05-01/2005
Miren, dne 29. novembra 2005
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost