Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4868. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2006, stran 11821.

Na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98 in 89/99), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter 30. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je župan Občine Gornji Petrovci dne 6. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2006 se financiranje nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2005 in za iste programe kot v letu 2005.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine in njihovih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
3. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja največ tri mesece, to je do 31. 3. 2006.
4. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor Občine Gornji Petrovci.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 402-04/2005-1-FŠ
Gornji Petrovci, dne 6. decembra 2005
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost