Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4849. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina, stran 11796.

Na podlagi 1. in 97. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 94/92, 56/92, 42/94, 41/99, 26/01, 2/04, 7/04, 69/05) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 28. redni seji dne 30. 11. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov
v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se dopolnjuje Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 54/04 in 119/04).
2. člen
5. člen se dopolni tako, da se dodajo naslednje alinee:
»– predmet javnega razpisa,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma pridobijo dodatne informacije.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-008-07/2005
Rogaška Slatina, dne 30. novembra 2005
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost