Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4840. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 11789.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/95 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/86, 12/96 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02, 108/03 – odločba US in 72/05), Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04) in 16. člena Statuta občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet Občine Pivka na 24. seji dne 24. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1. člen
V 3. členu Odloka o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 107/00 in 128/03) se doda drugi odstavek, ki se glasi:
"Tarifna postavka za priključno moč, opredeljeno v 6. členu, znaša 560,00 SIT/m3.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-24/2005
Pivka, dne 24. novembra 2005
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost