Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4810. Sklep o spremembah Sklepa o Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, stran 11744.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije
I.
V Sklepu o Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 8/01 in 112/04) se drugi in tretji odstavek 2. člena spremenita tako, da se glasita:
»Za ministrstva, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in vladne službe generalni sekretariat zagotavlja:
– lektorske in prevajalske storitve,
– storitve avtomobilskega prevoza.
Za Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in vladne službe, katerih predstojnik je generalni sekretar vlade, v skladu s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo, sistemizacijo, delovna mesta in nazive v organih javne uprave in v pravosodnih organih pa tudi za ostale vladne službe, generalni sekretariat opravlja strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na:
– finančno-materialno poslovanje in vzdrževanje prostorov,
– informacijsko in dokumentacijsko dejavnost,
– urejanje pravic zaposlenih iz delovnih razmerij,
– odpravo pošte in kurirsko službo,
– naloge tiskanja, fotokopiranja.«.
II.
Črta se prvi odstavek 4. člena.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-20/2005/7
Ljubljana, dne 1. decembra 2005
EVA 2005-1511-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost