Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4751. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk, stran 11608.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00), 26. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01), 63. člena Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01) in 49. člena Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 18/02) je Občinski svet Občine Žužemberk na 22. seji dne 14. 11. 2005 sprejel
S K L E P
o povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk
1. člen
Cene komunalnih storitev se na območju Občine Žužemberk povečajo s 1. 12. 2005, in sicer:
a) cena oskrbe s pitno vodo se za vse uporabnike poveča za 1,84% in znaša po povišanju za gospodinjstva 164,91 SIT/m3 in za ostale uporabnike 237,41 SIT/m3
b) cena za odvajanje odpadnih voda se za vse uporabnike poviša za 1,84% na enotno za vse uporabnike in znaša po povišanju za vse uporabnike 105,16 SIT/m3
c) cena za čiščenje odpadnih voda se za vse uporabnike poviša za 1,84% in znaša po povišanju za vse uporabnike 77,67 SIT/m3
č) cena za ravnanje z odpadki se za gospodinjstva poviša za 5,95% in znaša po povišanju za gospodinjstva 1.327,01 SIT/m3.
2. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2005-2141
Žužemberk, dne 14. novembra 2005
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.