Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4747. Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2005, stran 11605.

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) ter 1. člena sprememb in dopolnitev Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 9/01, 108/01, 65/02, 78/03) je Občinski svet Občine Turnišče na 7. izredni seji dne 25. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi proračuna Občine Turnišče
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Turnišče za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja ter obseg zadolževanja in po­roštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
   Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov prihodkov se določa v
skupnem znesku SIT 415.289.349,00 in se razporedi na ravni podskupin kontov
odhodkov:
 
40 tekoči odhodki       64.969.320,90
41 tekoči transferi      194.074.609,00
42 investicijski odhodki    3.136.488,00
43 investicijski transferi  152.408.931,10
2  skupaj drugi odhodki      700.000,00
3. člen
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 203/2005-7IZR
Turnišče, dne 25. novembra 2005
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.