Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4742. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 11603.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00) je Občinski svet Občine Trebnje na 20. redni seji dne 22. 11. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št. 1954/1 pot v izmeri 369 m2, vpisani v vl. št. 769 k.o. Čatež.
II.
Zemljišče parc. št. 1954/1 k.o. Čatež postane lastnina Občine Trebnje.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46503-51/2001
Trebnje, dne 22. novembra 2005
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.