Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4740. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Trebnje, stran 11603.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03, 65/05) ter 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je Občinski svet Občine Trebnje na 20. seji dne 22. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Trebnje
1. člen
V naslovu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-var­stvenega zavoda Trebnje (Uradni list RS, št. 20/97) se za besedo zavod doda beseda »Vrtec«, tako da se po novem glasi: Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trebnje.
2. člen
Spremeni in dopolni se 1. člen, tako da se za besedo zavod doda beseda »Vrtec«.
3. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen odloka, tako da se po novem glasi:
Ime zavoda: Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Trebnje.
Skrajšano ime zavoda: Vrtec Trebnje.
Sedež zavoda je: Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje.
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena, in se glasi:
Zavod ima žig okrogle oblike premera 35 mm in žig s premerom 20 mm. Sredi žiga je grb Republike Slovenije, na obodu pa zapisano ime Vrtec Trebnje.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-00-03/2005
Trebnje, dne 23. novembra 2005
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.