Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4738. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče, stran 11601.

Na podlagi 146. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 81/97) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 27. seji dne 24. 11. 2005 sprejel
S K L E P
o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
1. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na območju Občine Slovenske Konjice (brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene zemljišča) znaša na dan 31. 12. 2005, 139.977,00 SIT/m2.
2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v odstotku od povprečne gradbene cene 1,1% in znaša 1.539,75 SIT/m2.
3. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Republiki Sloveniji, katerega vsak mesec izračunava Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati na dan 1. 1. 2006.
Št. 032-01-0004/2005-600
Slovenske Konjice, dne 24. novembra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.