Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče, stran 11599.

Na podlagi 3., 8. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 104/92 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, določil Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 45/94 – odl. US, 8/96, 59/99 – odl. US, 62/01 – sklep US, 135/03 – odl. US, 2/04, 36/04 in 80/04) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02 in 52/02 – popr.) je Občinski svet Občine Radeče na 22. redni seji dne 23. novembra 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče (Uradni list RS, št. 70/96) se 13. člen nadomesti z novim, ki se glasi:
»Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo
– da ima 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delih
– da predloži program dela in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-22/2005-14
Radeče, dne 23. novembra 2005
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l.r.