Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4731. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika, stran 11597.

Na podlagi 3., 22. in 23. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 26. in 28. do 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB) in 17. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) so Občinski svet Občine Metlika na seji dne 17. 11. 2005, Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 10. 11. 2005 in Občinski svet Občine Semič dne 24. 11. 2005 sprejeli
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika
1. člen
Naslov Odloka o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika (Uradni list RS, št. 62/96 in 29/98) se spremeni tako, da se po novem glasi: »Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika«.
2. člen
V celotnem besedilu odloka o ustanovitvi se pred besedo »zavod« doda beseda »javni« v ustreznih sklonih.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67000-9/2005
Metlika, dne 17. novembra 2005
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.
Št. 617-9/96
Črnomelj, dne 10. novembra 2005
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.
Št. 67-03/2003-14
Semič, dne 24. novembra 2005
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.