Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4730. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 11596.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 27. redni seji dne 21. 11. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 105/7 – gos. poslopje, dvorišče v izmeri 554 m2, ki je v zemljiški knjigi vpisana v ZKV št. 89 k.o. Bolečka vas.
II.
Nepremičnina, ki je navedena v I. točki tega sklepa, preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše iz ZKV št. 89 k.o. Bolečka vas in se vpiše v isti k.o. v nov ZKV, kjer se vknjiži lastninska pravica na ime pravne osebe Občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, matična številka: 5883644.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 035-22/05-02
Majšperk, dne 22. novembra 2005
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.