Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4728. Cenik za posamezne tarifne skupine plina, stran 11594.

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04) in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10. 2004 je začasni direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. sprejel
C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne tarifne skupine plina:
+---------+-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |Mala poraba:       |cena za plin  |  144,38|SIT/m3   |
+---------+-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |             |        |     |      |
+---------+-------------------------+----------------+---------+------------+
|ŠIROKA  |Gospodinjska tarifa:   |cena za plin  |  82,40|SIT/m3   |
|POTROŠNJA+-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |             |osnovna cena  | 9.181,67|SIT/leto  |
|     +-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |             |        |     |      |
|     +-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |Centralno ogrevanje:   |cena za plin  |  82,40|SIT/m3   |
|     +-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |             |cena za prikl. |  755,41|SIT/kW,   |
|     |             |moč       |     |leto    |
+---------+-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |             |        |     |      |
+---------+-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |             |        |     |      |
+---------+-------------------------+----------------+---------+------------+
|OSTALA  |Mala poraba:       |cena za plin  |  144,38|SIT/m3   |
|POTROŠNJA+-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |             |        |     |      |
|     +-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |Osnovna tarifa:     |cena za plin  |  93,44|SIT/m3   |
|     +-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |             |osnovna cena  |23.417,45|SIT/leto  |
|     +-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |             |        |     |      |
|     +-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |             |        |     |      |
|     +-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |Ogrevanje poslov.    |cena za plin  |  93,44|SIT/m3   |
|     |prostorov:        |        |     |      |
|     +-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |             |cena za prikl. |  460,36|SIT/kW,   |
|     |             |moč       |     |leto    |
+---------+-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |             |        |     |      |
+---------+-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |             |        |     |      |
+---------+-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |Pogodbeni odjem:     |cena za plin  |  74,76|SIT/m3   |
+---------+-------------------------+----------------+---------+------------+
|     |             |cena za prikl. |  835,62|SIT/kW,   |
|     |             |moč       |     |leto    |
+---------+-------------------------+----------------+---------+------------+
Navedene cene ne vključujejo takse v višini 5,70 SIT/m3, trošarine v višini 1,50 SIT/m3 in 20% DDV.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/05.
3. člen
Ta cenik začne veljati 3. decembra 2005.
Ljubljana, dne 28. novembra 2005
Energetika Ljubljana, d.o.o.
začasni direktor
Hrvoje Draškovič l.r.