Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4725. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja za leto 2005, stran 11592.

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet Občine Kuzma na 18. redni seji dne 25. novembra 2005 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja za leto 2005
1. člen
Ta odlok določa višino in namen uporabe proračunske rezerve Občine Kuzma v rebalansu proračuna za leto 2005.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka v višini 5.100.000,00 SIT se uporabijo za odpravo posledic naravnih nesreč – neurja v mesecu avgustu 2005, in sicer za nujne intervencijske ukrepe na lokalnih cestah, javnih poteh, vodotokih in plazovih.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/05-13-OS
Kuzma, dne 25. novembra 2005
Župan
Občine Kuzma:
Jožef Škalič l.r.