Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4724. Sklep o ustanovitvi javnega dobra, stran 11592.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na svoji 29. redni seji dne 15. 11. 2005 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi javnega dobra
I.
Občinski svet Občine Kobarid je sprejel sklep, da se zemljišča javne infrastrukture parc. št. 338/4, pašnik v izmeri 16 m2, parc. št. 338/5, pašnik v izmeri 104 m2, parc. št. 344/2, travnik v izmeri 39 m2, parc. št. 350/2, travnik v izmeri 51 m2, parc. št. 351/2, dvorišče 407 m2, parc. št. 363/2, pašnik v izmeri 15 m2, parc. št. 334/5, travnik v izmeri 263 m2, parc. št. 367/5, travnik v izmeri 1753 m2, parc. št. 370/5, pašnik v izmeri 1583 m2, parc. št. 370/4, travnik v izmeri 184 m2, parc. št. 367/2, pašnik v izmeri 58 m2, parc. št. 329/17, pašnik v izmeri 917 m2, parc. št. 329/18, dvorišče v izmeri 145 m2, parc. št. 329/19, pot v izmeri 160 m2, parc. št. 367/6, travnik v izmeri 242 m2, parc. št. 377/34, pašnik v izmeri 113 m2, parc. št. 371/3, travnik v izmeri 458 m2, parc. št. 377/36, pašnik v izmeri 13 m2, parc. št. 377/35, pašnik v izmeri 339 m2, parc. št. 377/37, pašnik v izmeri 37 m2, parc. št. 329/21, dvorišče v izmeri 121 m2, vse k.o. Kobarid se razglasijo za javno dobro v upravljanju Občine Kobarid.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 465-3/01
Kobarid, dne 15. novembra 2005
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž., l.r.