Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4719. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2006, stran 11587.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) župan Občine Ig sprejema
S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ig za leto 2006 se javna poraba Občine Ig začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Ig za leto 2005 in za iste programe kot v letu 2005.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2005, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, ki se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so bile sprejete v proračunu za leto 2005.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Obdobje začasnega financiranja se lahko podaljša v skladu z Zakonom o javnih financah.
5. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Ig za leto 2006.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 402-04/001/2005
Ig, dne 23. novembra 2005
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.