Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4717. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije, stran 11586.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, št. 006-07-02/05 z dne 17. 11. 2005, da je Marjanu Slemenšku in Stanku Petovarju prenehal mandat občinskega svetnika Občine Črna na Koroškem, je Občinska volilna komisija na seji dne 28. 7. 2005 na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02, 73/03, 54/04)
u g o t o v i l a,
– da je mandat občinskega svetnika Občine Črna na Koroškem prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Nestrankarska lista Marjan Slemenšek. To je kandidatka Helena Maček, rojena 18. 8. 1954, stanujoča v Črni na Koroškem, Lampreče 14. Kandidatka je podala pisno izjavo, da sprejema mandat;
– da je mandat občinskega svetnika Občine Črna na Koroškem prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalna demokratska stranka – LDS. Ta kandidat je Ivan Hancman, rojen 10. 8. 1951, stanujoč v Črni na Koroškem, Žerjav 32. Kandidat je podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
Št. 006-07-02/05
Črna na Koroškem, dne 18. novembra 2005
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab, inž., l.r.