Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4715. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Mariborske ceste – III. etapa, stran 11585.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 17. člena Statuta Mestne Občine Celje (Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 29. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Mariborske ceste – III. etapa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in pro­storskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mest­ne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) in ob upoštevanju Odloka o lokacijskem načrtu SR-CE SEVER II sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Mariborske ceste – III. etapa.
2. člen
4. člen Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Mariborske ceste – III. etapa (Uradni list RS, št. 34/00) se spremeni tako, da se iz meje lokacijskega načrta izvzamejo parcele 345/1 del, 347 del, 345/2 del, 345/8 k.o. Celje in vključijo v ureditveno območje Lokacijskega načrta SR-CE SEVER II (projekt Komunaprojekt d.d.Maribor, št. 300405).
II. KONČNE DOLOČBE
3. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse smernice in mnenja, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka oziroma tekstualnega dela lokacijskega načrta.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti, Oddelku za okolje in prostor.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00013/2005
Celje, dne 29. novembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.