Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4713. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2006, stran 11580.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Brežice dne 28. 11. 2005 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Brežice za leto 2006 se financiranje nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Brežice za leto 2005 in za iste programe kot v letu 2005.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2005.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu občine za leto 2005.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša, na predlog župana, občinski svet.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 403-359/2005
Brežice, dne 28. novembra 2005
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.