Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4712. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stran 11580.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo), 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek in št. 58/03), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92), 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 132/03 in 139/04) je Občinski svet na seji dne 24. 11. 2005 sprejel
S K L E P
o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Mesečna vrednost točke za 1 m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča znaša 0,03688 SIT, tako da letna vrednost točke za 1 m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča znaša 0,44256 SIT.
2. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 414-125/05
Ajdovščina, dne 25. novembra 2005
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.