Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4706. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA PITERS – FUNDACIJA ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA V DRUŽINI IN ZASVOJENOSTI IGRALNIŠTVA, stran 11553.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05-uradno prečiščeno besedilo) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA PITERS – FUNDACIJA ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA V DRUŽINI IN ZASVOJENOSTI IGRALNIŠTVA, s sedežem v Ljubljani, Ulica Pohorskega bataljona 211, naslednjo
O D L O Č B O
S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA PITERS – FUNDACIJA ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA V DRUŽINI IN ZASVOJENOSTI IGRALNIŠTVA, ki je sestavljen v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 872/05 -01 z dne 21. 10. 2005, s katerim je ustanovitelj:
– Ivo PLEČKO, iz Ljubljane, Ulica Pohorskega bataljona 211
ustanovil ustanovo z imenom: USTANOVA PITERS – FUNDACIJA ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA V DRUŽINI IN ZASVOJENOSTI IGRALNIŠTVA,
s sedežem: Ulica Pohorskega bataljona 211, 1000 Ljubljana.
Kratko ime ustanove je: PITERS FUNDACIJA.
Namen ustanove je dobrodelen in namerava pomagati osebam, žrtvam nasilja v družini in odvisnikom od igralništva, ki so pomoči potrebni, si želijo dostojnega življenja in so to pripravljeni doseči z lastnim aktivnim delovanjem.
Ustanovitveno premoženje znaša 100.000,00 SIT.
Člani prve uprave so: Ivo Plečko – predsednik uprave, Teja Dokl in Anica Dokl.
Oseba, pooblaščena za zastopanje ustanove, je predsednik prve uprave Ivo Plečko.
Št. 01704-25/2005-04
Ljubljana, dne 27. oktobra 2005
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve