Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4701. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto, stran 11544.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto
1. člen
S tem pravilnikom se predpiše strokovna izobrazba, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati učitelji v izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto.
2. člen
Učitelj, ki usklajuje izobraževalno delo v skupini za odrasle, je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program družboslovne smeri in uspešno opravil program za usposabljanje učiteljev v programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto.
3. člen
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program in uspešno opravil program za usposabljanje učiteljev v programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto.
Učitelj v programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto je lahko tudi, kdor ni končal univerzitetnega študijskega programa, pa v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) izpolnjuje pogoje za učitelja v osnovni ali srednji šoli in je uspešno opravil program za usposabljanje učiteljev v programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto.
4. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-54/2005
Ljubljana, dne 9. novembra 2005
EVA 2005-3311-0090
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport