Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005

Kazalo

4358. Pravilnik o spremembi pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 10564.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05 in 73/05) se v 1. členu besedilo ''Direktive Komisije 2005/42/ES z dne 20. junija 2005 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namene prilagoditve prilog II, IV in VI k Direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 158 z dne 21. 6. 2005, str. 17)'' nadomesti z besedilom ''Direktive Komisije 2005/52/ES z dne 9. septembra 2005 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki z namenom prilagoditve Priloge III k tej direktivi zaradi tehničnega napredka (UL L št. 234 z dne 10. 9. 2005, str. 9)''.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-6/2005-UK
Ljubljana, dne 27. oktobra 2005
EVA 2005-2711-0120
Andrej Bručan l.r.
Minister za zdravje