Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

4112. Pravilnik o registraciji posebnega načina reje, stran 9843.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o registraciji posebnega načina reje
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa registracijo posebnega načina reje za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1906/90 z dne 26. junija 1990 o določenih tržnih standardih za perutnino (UL L št. 173, z dne 6. 7. 1990, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EGS) 1906/90) in Uredbe Komisije (EGS) št. 1538/91 z dne 5. junija 1991 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1906/90 o določenih tržnih standardih za perutnino (UL L št. 143 z dne 7. 6. 1991, str. 11, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EGS) 1538/91).
2. člen
(registracija posebnega načina reje)
Proizvajalci in klavnice, ki na označbi uporabljajo navedbe iz 10. člena Uredbe (EGS) 1538/91, morajo biti, v skladu z 11. členom Uredbe (EGS) 1538/91, registrirane po postopku za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
3. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kakovosti perutninskega mesa (Uradni list RS, št. 56/01, 94/02, 21/04 in 10/05).
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-9/2005
Ljubljana, dne 27. septembra 2005
EVA 2005-2311-0162
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost