Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3800. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik, stran 9124.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00 in 45/04) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 25. seji dne 21. 9. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 119/02 in 31/03) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev iz 9. do 15. člena in iz 17. do 22. člena tega pravilnika po objavi javnega razpisa v občinskem glasilu.«
2. člen
V 14. členu se v petem odstavku, ki določa pogoje za pridobitev pomoči, spremeni tretja alinea, ki se glasi:
»– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev (MID kmetije)«.
3. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-2/2002
Kamnik, dne 21. septembra 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.