Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3785. Pravilnik o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru opravljajo vozniški izpiti, stran 8994.

Na podlagi drugega odstavka 177. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 51/05 – uradno prečiščeno besedilo, 67/05 – odl. US, 69/05 in 76/05 – ZDCOPMD) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru opravljajo vozniški izpiti
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa sedeže izpitnih centrov, njihova teritorialna območja ter kraje, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorije vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru opravljajo vozniški izpiti.
2. člen
(sedeži izpitnih centrov)
Izpitni centri se ustanovijo pri upravnih enotah:
Celje s sedežem v Celju, Domžale s sedežem v Domžalah, Jesenice s sedežem na Jesenicah, Koper s sedežem v Kopru, Kranj s sedežem v Kranju, Krško s sedežem v Krškem, Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti, Novo mesto s sedežem v Novem mestu, Nova Gorica s sedežem v Novi Gorici, Postojna s sedežem v Postojni, Ljubljana s sedežem v Ljubljani, Maribor s sedežem v Mariboru, Ptuj s sedežem na Ptuju, Slovenj Gradec s sedežem v Slovenj Gradcu, Trbovlje s sedežem v Trbovljah in Velenje s sedežem v Velenju.
3. člen
(teritorialna območja izpitnih centrov)
(1) Izpitni center Celje obsega območje upravnih enot Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec.
Na območju izpitnega centra Celje opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Celje – kategorije A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, F, G in H in podkategorije A1, D1 in D1+E;
– Laško – kategorija F;
– Slovenske Konjice – kategorija F;
– Šentjur pri Celju – kategorija F;
– Šmarje pri Jelšah – kategorija F;
– Žalec – kategorija F.
(2) Izpitni center Domžale obsega območje upravnih enot Domžale in Kamnik.
Na območju izpitnega centra Domžale opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Domžale – kategorije A, B, B+E, C, C+E, F, G in H in podkategorija A1;
– Kamnik – kategorija F;
– Komenda – kategorija F;
– Lukovica – kategorija F;
– Mengeš – kategorija F;
– Moravče – kategorija F.
(3) Izpitni center Jesenice obsega območje upravnih enot Jesenice in Radovljica.
Na območju izpitnega centra Jesenice opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v:
– Jesenice – kategorije A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, F, G in H in podkategorije A1, D1 in D1+E;
– Bled – kategorija F;
– Bohinjska Bistrica – kategorija F;
– Kranjska Gora – kategorija F;
– Žirovnica – kategorija F.
(4) Izpitni center Koper obsega območje upravnih enot Izola, Koper in Piran.
Na območju izpitnega centra Koper opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v:
– Kopru – kategorije A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, F, G in H in podkategorije A1, D1 in D1+E.
(5) Izpitni center Kranj obsega območje upravnih enot Kranj, Škofja Loka in Tržič.
Na območju izpitnega centra Kranj opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Kranj – kategorije A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, F, G in H in podkategorije A1, D1 in D1+E;
– Naklo – kategorija F;
– Šenčur – kategorija F;
– Škofja Loka – kategorija F;
– Žiri – kategorija F.
(6) Izpitni center Krško obsega območje upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica.
Na območju izpitnega centra Krško opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Krško – kategorije A, B, B+E, C, C+E, F, G in H in podkategorija A1;
– Brežice – kategorije A, B, B+E, C, C+E, F, G in H in podkategorija A1;
– Sevnica – kategorija F.
(7) Izpitni center Ljubljana obsega območje upravnih enot Grosuplje, Ljubljana in Vrhnika.
Na območju izpitnega centra Ljubljana opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Ljubljana – kategorije A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, F, G in H in podkategorije A1, D1 in D1+E;
– Borovnica – kategorija F;
– Grosuplje – kategorija F;
– Ig – kategorija F;
– Medvode – kategorija F;
– Vrhnika – kategorija F.
(8) Izpitni center Maribor obsega območje upravnih enot Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in Slovenska Bistrica.
Na območju izpitnega centra Maribor opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Maribor – kategorije A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, F, G in H in podkategorije A1, D1 in D1+E;
– Lenart – kategorija F;
– Slovenska Bistrica – kategorija F.
(9) Izpitni center Murska Sobota obsega območje upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota.
Na območju izpitnega centra Murska Sobota opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Murska Sobota – kategorije A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, F, G in H in podkategorije A1, D1 in D1+E;
– Gornja Radgona – kategorija F;
– Lendava – kategorija F;
– Ljutomer – kategorija F.
(10) Izpitni center Novo mesto obsega območje upravnih enot Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje.
Na območju izpitnega centra Novo mesto opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Novo mesto – kategorije A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, F, G in H in podkategorije A1, D1 in D1+E;
– Črnomelj – kategorije A, B, B+E, F, G in H in podkategorija A1;
– Trebnje – kategorija F.
(11) Izpitni center Nova Gorica obsega območje upravnih enot Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin.
Na območju izpitnega centra Nova Gorica opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Nova Gorica – kategorije A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, F, G in H in podkategorije A1, D1 in D1+E;
– Ajdovščina – kategorije A, B, B+E, C, C+E, F, G in H in podkategorija A1;
– Tolmin – kategorije A, B, B+E, C, C+E, F, G in H in podkategorija A1.
(12) Izpitni center Postojna obsega območje upravnih enot Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje, Logatec, Postojna, Ribnica in Sežana.
Na območju izpitnega centra Postojna opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Postojna – kategorije A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, F, G in H in podkategorije A1, D1 in D1+E;
– Idrija – kategorije A, B, B+E, C, C+E, F, G in H in podkategorija A1;
– Ilirska Bistrica – kategorije A, B, B+E, C, C+E, F, G in H in podkategorija A1;
– Kočevje – kategorije A, B, B+E, C, C+E, F, G in H in podkategorija A1;
– Sežana – kategorije A, B, B+E, F, G in H in podkategorija A1;
– Cerknica – kategorija F;
– Logatec – kategorija F;
– Ribnica – kategorija F.
(13) Izpitni center Ptuj obsega območje upravnih enot Ormož in Ptuj.
Na območju izpitnega centra Ptuj opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Ptuj – kategorije A, B, B+E, C, C+E, F, G in H in podkategorija A1;
– Ormož – kategorije A, F, G in H in podkategorija A1.
(14) Izpitni center Slovenj Gradec obsega območje upravnih enot Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.
Na območju izpitnega centra Slovenj Gradec opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Slovenj Gradec – kategorije A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, F, G in H in podkategorije A1, D1 in D1+E;
– Ravne na Koroškem – kategorije A, B, B+E, F, G in H in podkategorija A1;
– Dravograd – kategorija F;
– Radlje ob Dravi – kategorija F.
(15) Izpitni center Trbovlje obsega območje upravnih enot Hrastnik, Litija, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Na območju izpitnega centra Trbovlje opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v:
– Trbovljah – kategorije A, B, B+E, C, C+E, F, G in H in podkategorija A1.
(16) Izpitni center Velenje obsega območje upravnih enot Mozirje in Velenje.
Na območju izpitnega centra Velenje opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Velenje – kategorije A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, F, G in H in podkategorije A1, D1 in D1+E;
– Mozirje – kategorija F.
4. člen
(kraji, kjer se opravlja vozniški izpit za kandidate za voznike motornih vozil kategorije H)
Kandidati za voznike motornih vozil kategorije H lahko vozniški izpit opravljajo tudi izven krajev, določenih v 3. členu tega pravilnika, če je zagotovljena ustrezna neprometna površina (poligon) za ugotavljanje kandidatovega praktičnega znanja spretnosti vožnje kolesa z motorjem.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati odločba o določitvi izpitnih centrov, njihovem območju, krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij vozil, za katere v izpitnem centru kandidati za voznike motornih vozil opravljajo vozniški izpit (Uradni list RS, št. 63/99).
6. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-116/2005/3 (1321-04)
Ljubljana, dne 16. septembra 2005.
EVA 2005-1711-0050
Dragutin Mate l. r.
Minister
za notranje zadeve