Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3777. Cenik za posamezne tarifne skupine plina, stran 8973.

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04) in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10. 2004 je začasni direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. sprejel
C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne tarifne skupine plina:
---------------------------------------------------------------------------
      Mala poraba:    cena za plin    140,11   SIT/m3
      Gospodinjska
Široka   tarifa:       cena za plin    78,13   SIT/m3
                osnovna cena    9.181,67  SIT/leto
Potrošnja  Centralno
      ogrevanje:     cena za plin    78,13   SIT/m3
                cena za prikl. moč 755,41   SIT/kW, leto
---------------------------------------------------------------------------
      Mala poraba:    cena za plin    140,11   SIT/m3
 
      Osnovna
Ostala   tarifa:       cena za plin    89,17   SIT/m3
                osnovna cena    23.417,45 SIT/leto
Potrošnja  Ogrevanje
      poslov. prostorov: cena za plin    89,17   SIT/m3
                cena za prikl. moč 460,36   SIT/kW, leto
---------------------------------------------------------------------------
      Pogodbeni odjem   cena za plin    70,49   SIT/m3
                cena za prikl. moč 835,62   SIT/kW, leto
---------------------------------------------------------------------------
Navedene cene ne vključujejo takse v višini 5,70 SIT/m3, trošarine v višini 1,50 SIT/m3 in 20% DDV.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/05.
3. člen
Ta cenik začne veljati 1. oktobra 2005.
Ljubljana, dne 27. septembra 2005.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Začasni direktor
Hrvoje Draškovič l. r.