Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3776. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja BI 3/2, BI 2/2 – del in BT 3/2 – del, stran 8973.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je županja Mestne občine Ljubljana dne 19. 9. 2005 izdala
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja BI 3/2, BI 2/2 – del in BT 3/2 – del
I
Javno se razgrne osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja BI 3/2, BI 2/2 – del in BT 3/2 – del, ki ga je izdelala družba LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, v avgustu 2005, pod številko projekta 5732.
Osnutek bo javno razgrnjen od 7. oktobra 2005 do 7. novembra 2005 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času), in na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana (v času uradnih ur).
Javna obravnava osnutka bo v sredo, 19. oktobra 2005, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana.
II
Pisne pripombe k osnutku se lahko podajo kot zapis v knjigo pripomb na krajih razgrnitve, pošljejo na Oddelek za urbanizem MU MOL, Poljanska 28, Ljubljana, ali posredujejo na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si (v rubriki »zadeva« navesti ključne besede »ZN BI 3/2«) do konca javne razgrnitve.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v časopisu Dnevnik.
Št. 3505-7/2005-3
Ljubljana, dne 19. septembra 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.