Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3769. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o naložbah investicijskega sklada, stran 8965.

Na podlagi 4. točke prvega odstavka 77. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o naložbah investicijskega sklada
1. člen
Besedilo prvega odstavka 20. člena Sklepa o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 80/03) se nadomesti z besedilom:
»Med organizirane trge vrednostnih papirjev tujih držav, trge instrumentov denarnega trga tujih držav in trge izvedenih finančnih instrumentov tujih držav iz 4. točke prvega odstavka 77. člena ZISDU–1 v zvezi s petim odstavkom 64. člena ZISDU–1 spadajo organizirani trgi, katerih organizatorji so polnopravni člani svetovnega združenja borz (World Federation of Exchanges – WFE oziroma FIBV) ter naslednje borze vrednostnih papirjev: Banjalucka berza hartija od vrijednosti a.d.- Banja Luka, Sarajevska berza a.d. – Sarajevo, Beogradska berza a.d. – Beograd, Makedonska berza a.d. – Skopje, Varazdinska burza d.d. – Varaždin, Zagrebačka burza d.d. – Zagreb, Bursa de Valori Bucuresti – Bukarešta in Bulgarian Stock Exchange – Sofia.«
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem li­stu Republike Slovenije.
Št. 212-2/2-14/2005
Ljubljana, dne 21. septembra 2005.
EVA 2005-1611-0158
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.