Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3754. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, stran 8922.

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
1. člen
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04 in 37/05) se v tretjem odstavku 7. člena zadnji stavek črta.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Najvišji stroški na enoto dela, ki se priznajo za izračun financiranja ali sofinanciranja v skladu s tem pravilnikom, znašajo 18.500 SIT na delovni dan, ko dela izvaja lastnik ali zakupnik gozda, in 21.800 SIT na delovni dan, ko mora Zavod zagotoviti izvršbo odločb oziroma izvedbo z zakonom določenih del.«.
3. člen
Prilogi 1 in 2 se nadomestita z novima prilogama 1 in 2, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za končne prejemnike, ki bodo sredstva za izvedene aktivnosti prejeli na podlagi programa vlaganj v gozdove za leto 2005.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-133/2005
Ljubljana, dne 27. septembra 2005.
EVA 2005-2311-0233
Ministrica
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.