Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3752. Pravilnik o spremembah Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, stran 8921.

Na podlagi šestega odstavka 18. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
1. člen
V Pravilniku o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 137/04 in 57/05), se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem pravilnikom se v skladu z Direktivo 2003/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. aprila 2003 o spremembi Direktive Sveta 91/671/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o obvezni uporabi varnostnih pasov v vozilih z manj kakor 3,5 tone (UL L št. 115 z dne 9. 5. 2003, str. 63) predpisujejo oznake in oprema motornih vozil, s katerimi se opravljajo prevozi potnikov in blaga v cestnem prometu.«
2. člen
V 5. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V avtobusih morajo biti vsi sedeži, ki so opremljeni z varnostnimi pasovi, vidno označeni z znakom (piktogramom),
ki opozarja potnike, da morajo biti med vožnjo privezani z varnostnim pasom. Oznaka mora biti vidna za potnika, ki mu je to obvestilo namenjeno, ko ta sedi na sedežu.
Oblika znaka je naslednja:
Barve: bela silhueta na modrem ozadju.
Premer znaka: najmanj 50 mm.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 9. maja 2006.
Št. 2656-9/2005/5-0007115
Ljubljana, dne 20. julija 2005.
EVA 2005-2411-0061
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet