Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3751. Pravilnik o zagotovitvi sredstev za strokovno izpopolnjevanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev, stran 8920.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvajanje 87. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o zagotovitvi sredstev za strokovno izpopolnjevanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
1. člen
Sredstva za strokovno izpopolnjevanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev prispevajo sodni izvedenci in sodni cenilci sami, zagotavljajo pa se tudi iz državnega proračuna Republike Slovenije, iz katerega se sredstva v ta namen prispevajo strokovnim združenjem sodnih izvedencev oziroma cenilcev.
2. člen
Pogoja za dodelitev finančnih sredstev, ki morata biti izpolnjena hkrati, sta:
– predhodno priznanje določenemu združenju, da izpolnjuje strokovne pogoje za izvajanje strokovnega izpopolnjevanja;
– prehodna objava letnega programa izpopolnjevanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev s podrobnejšo vsebino in seznamom predpisov in strokovne literature s strani združenj iz prejšnjega člena na uradni spletni strani Ministrstva za pravosodje.
3. člen
Za izdajo predhodnega priznanja je pristojen minister za pravosodje, ki o tem izda poseben sklep.
Pri odločanju o izdaji predhodnega priznanja minister, pristojen za pravosodje, upošteva zlasti naslednji merili:
– da združenje že izvaja strokovna izpopolnjevanja za sodne izvedence in sodne cenilce,
– da člani združenja sodelujejo v izpitnih komisijah v postopku imenovanja sodnih izvedencev in cenilcev na Mi­nistrstvu za pravosodje.
4. čen
Skupno višino finančnih sredstev, ki se zagotavljajo iz državnega proračuna, določi minister za pravosodje s posebnim sklepom.
5. člen
Merili za dodelitev višine finančnih sredstev sta:
– predviden obseg predavanj, ki jih organizirajo strokovna združenja;
– število udeležencev na izpopolnjevanjih, ki jih je organiziralo združenje, v zadnjih dveh letih.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 165-04-20/2005
Ljubljana, dne 7. septembra 2005.
EVA 2005-2011-0036
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za pravosodje