Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3748. Seznam izdane tehnične smernice, stran 8912.

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o gra­ditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 – popr.) objavlja minister za okolje in prostor
S E Z N A M
izdane tehnične smernice
I
Izdana je bila tehnična smernica »Požarna varnost v stavbah«, ki vsebuje naslednje zahteve iz Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05 in 83/05):
– »Širjenje požara na sosednje objekte«,
– »Nosilnost konstrukcije ter širjenje požara in dima po stavbah«,
– “Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje”,
– »Naprave za gašenje in dostop gasilcev«.
II
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Repulike Slovenije.
Št. 351-07-28/2002
Ljubljana, dne 12. julija 2005.
EVA 2005-2511-0153
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor