Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3458. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Luče, stran 8222.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 74/98 in 70/00), 1. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31-3/00) in 16. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 2/99 z 26. 3. 1999 in 1/03 z 21. 2. 2003) je Občinski svet občine Luče na 20. redni seji dne 3. 8. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Luče
(Uradni list RS, št. 58/03)
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Luče se v 3. členu v prvem odstavku črta besedilo »ali občani Občine Luče iz klubov s sedežem izven občine«, v prvi alineii istega člena pa se črta besedilo »oziroma stalno bivališče«.
2. člen
Ta sprememba pravilnika se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 002-06/2005
Luče, dne 3. avgusta 2005.
Župan
Občina Luče
Ciril Rosc l. r.

AAA Zlata odličnost