Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3454. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2005, stran 8217.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 31. seji dne 21. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2005
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Krško pri delni odpravi oziroma sanaciji škode, nastale zaradi posledic neurij v maju, juniju in juliju leta 2005, ki so povzročila škodo na območju naslednjih krajevnih skupnosti: Senovo, Kostanjevica na Krki, Koprivnica, Podbočje, Senuše, Zdole, Raka, Veliki Trn, Brestanica, Krško in Rožno-Presladol.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena, znaša 42,991.940,87 tolarja.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravil Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško, razporedijo za sanacijo naslednjih objektov:
                                      SIT
– javna pot JP 691261 Reštanj-Zakov-Ravni log            1,907.352
– javna pot JP 691261 Jevša-Globoko                 1,162.200
– javna pot JP 691401 Dolenji Leskovec-Kovačič-Poreber         626.796
– lokalna cesta LC 372131Srebotno-Lošce-Zalog             857.808
– lokalna cesta LC 191241 Bočje-Žabjek v Podbočju          984.550,70
– lokalna c. LC 191221 Kostanjevica-Črneča vas-Prušna vas       292.800
– javna pot JP 693431 Gadova peč-meja Brežice-Premagovci        576.992
– javna pot JP 693381 Mladje-Brlog-Hrastje-Šutna          269.470,80
– javna pot JP 693401 Jarek-Brezovica                773.143,70
– lokalna cesta LC 191211 Planina
  v Podbočju-Šutna-Trebelnik                     562.592
– javna pot JP 693927 Straža-Dedni vrh                 278.400
– javna pot JP 694272 Senuše-Drenovec                 398.040
– javna pot JP 694150 Senuše-Rantovec                 734.040
– javna pot JP 693952 Senuše-Ajdovska jama               391.200
– javna pot JP 691402 Bratov Zorko-Porebar               551.568
– lokalna cesta LC 191021 Dovško-Jablance-Plešivec           863.880
– javna pot JP 692231 Dolenji Leskovec-Presladol            537.072
– javna pot JP 691721 Roštohar-Handija                 657.600
– javna pot JP 691020 Kališevec-Trate-Resa               908.196
– javna pot JP 691261 Reštanj-Zakov-Ravni log            1,403.352
– javna pot JP 691261 Jevša-Globoko                 1,036.200
– javna pot JP 691401 Dolenji Leskovec-Kovačič-Poreber         626.796
– lokalna cesta LC 372131 Jablance-Zalog                736.440
– lokalna cesta LC 372161 Stranje-meja Sevnica             700.560
– javna pot JP 691863 odcep Belinc                   620.480
– lokalna cesta LC
 191271 220-Dolenja vas pri Artičah-Čele-677             544.000
– javna pot JP 691402 Bratov Zorko-Poreber               551.568
– javna pot JP 691030 do Sv. Jakoba                  668.400
– javna pot JP 691241 Mali Kamen-Ravni Log               736.440
– javna pot JP 191100 Presladol-Kališevec               452.940
– javna pot JP 191100 Dvoršek-Kališevec                686.760
– javna pot JP 191031 Šedem-Senovo                   271.680
– javna pot JP 692125 Stolovnik-Brezje                 271.680
– javna pot JP 692140 Armeško-Armes                  508.200
– javna pot JP 693401 Jarek Brezovica                 525.000
– javna pot JP 691341 Zalog-Planina                 1,164.480
– javna pot JP 693381 Mladje-Brlog-Hrastek-Šutna            151.200
– javna pot JP 693431 Gadova Peč-meja Brežice-Premagovci        254.160
– lokalna cesta LC 191232 Žabjek-Bočje v Podbočju          388.630,17
– javna pot JP 694502 Kočno-Dolenja Lepa vas              749.700
– javna pot JP 694571 Apnenik-Ravni-Nova gora             756.000
– javna pot JP 694581 Ravni-Pijana Gora-Raka             1,129.656
– javna pot JP 694613 Jelševec-Janc                  360.738
– javna pot JP 694541 Smečice-Brezje-Štegina              756.000
– javna pot JP 694482 Nemška vas-dom. Frančič             776.184
– javna pot JP 694113 Križišče-Goli Vrh                211.930
– javna pot JP 694244 Zabukovje-Globevnik               376.320
– javna pot JP 694021 Sv. Peter-Černe                 453.558
– javna pot JP 694051 Raka-Humek-Celine               1,034.040
– javna pot JP 694272 Krepsar-Lašče                 1,013.754
– javna pot JP 694273 Ardro-Pekel                   436.674
– javna pot JP 694277 Savinek                     733.908
– javna pot JP 694581 Ravni-Pijana Gora-Žabkar             997.704
– javna pot JP 694181 Gmajna-kmet Rudi                 221.844
– javna pot JP 694024 Odcep Emeršič                  448.392
– javna pot JP 694132 Gmajna-Križišče Zrno               328.482
– javna pot JP 694204 Dolenja vas-Luzar                310.338
– javna pot JP 694071 Šoln-Nart                    454.944
– javna pot JP 694212 Podulce-Gabrič-Rozman              387.744,
– lokalna cesta LC 191232 Žabjek-Bočje v Podbočju          134.405,46
– javna pot JP 693461 Podbočje-Strgar-Stari Grad           32.822,55
– javna pot JP 693351 Jablance-Zavode-Stari Grad-Žabjek       55.175,29
– javna pot JP 693431 Gadova Peč-meja Brežice-Premagovci        129.600
– javna pot JP 693381 Mladje-Brlog-Hrastek-Šutna            181.440
– lokalna cesta LC 191211 Planina v Podbočju-Trebelnik-Šutna      336.960
– javna pot JP 693401 Jarek Brezovica                 120.960
– lokalna cesta LC 191181 Sr. Pijavško-Ženje-Sp. Dule         630.000
– javna pot JP 692555 Sremič-Andrejaš                 230.000
– javna pot JP 692551 Sremič-Preskar                  140.000
– javna pot JP 692401 Trška gora-Rostoharjeva             220.000
– javna pot JP 692544 Sremič-odcep Košenina              280.000
– javna pot JP 692553 Sv.Mohor-odcep Jankovič             130.000
– javna pot JP 692481 Bohoričeva-Žvika                 250.000
– javna pot JP 692482 Bohoričeva-Rozalija-Špiler            180.000
– javna pot JP 692477 Trška gora-odcep Lavrinšek            150.000
– javna pot JP 692557 Sremič-odcep Ban                 250.000
– javna pot JP 692557 Soteljsko-Sremič                 320.000
– javna pot JP 691512 Vrh-Poznič                    680.000
– javna pot JP 692001 Vrh-Slatina                   500.000
– javna pot JP 691541 Sluga-Kovačič                  250.000
– javna pot JP 691572 Odcep Medved                   220.000
4. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje občinskemu svetu.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-03/2005-603
Krško, dne 21. julija 2005.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost