Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3448. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta »SR-CE SEVER II«, stran 8208.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta »SR-CE SEVER II«
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta »SR-CE SEVER II« (v nadaljevanju lokacijski načrt), ki ga je pod štev. 300405 izdelal Komunaprojekt Maribor d.d. in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje-Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, in Uradni list RS, št. 18/911, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Območje predloga lokacijskega načrta je območje med Mariborsko cesto, Vrunčevo ulico, zahodno magistralo in železniško progo, ki predstavlja del ureditvenega območja Celja.
III
Javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta se prične osmi dan po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo-Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času razgrnitve predloga bo javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje. Kraj in datum javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-13/2005
Celje, dne 28. julija 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost